TEIL ON PROBLEEM JA MEIL ON LAHENDUS

Paljudes valdkondades ja olukordades tuleb konstanteerida fakti, et lahendamine tundub keeruline. Kolleegidega arutelu ei anna ka tulemusi. Küsimus ei ole inimeste kompetentsis või pädevuses, vaid inimesed on oma harjumuste kammitsas. Kõrvalise isiku kaasamine võib anda soovitud tõuke lahenduse leidmisele. Süsteemist väline inimene võib esitada just sobiva küsimuse, näha seoseid või tuua olukorda ka täiesti teistsuguse kogemuse. 

Näidisvaldkonnad

Otsustamine

Juhtimises on oluline roll otsustamisel. Ka kõige kehvem otsus on parem, kui mitte mingi otsus. Otsustamise valdkonnas pakume tuge näiteks järgmistes valdkondades:

 • otsustamise protsess
 • otsustamise viisid ja stiilid

Juhtimine

Juhtimine on üks lõputu protsess, mis spiraalina liigub järjest kõrgemale. Juhtimise valdkonnas on oluline pöörata tähelepanu näiteks järgmistele märksõnadele:

 • juhtimise protsess
 • erinevate ettevõtete juhtimisviisid
 • kriisijuhtimine

Juht ja meeskond

Iga organisatsiooni toimimise eelduseks on suurepärased juhid ja professionaalne meeskond. See kõik ei sünni niisama. Oluline on teada näiteks:

 • juhiks saamise eeldused ja areng
 • erinevad juhtimisstiilid ja viisid
 • spetsialistist juhiks
 • töökollektiiv versus projektimeeskond

Koolitus

Koolitus on organisatsiooni toimimise seisukohast oluline tegur. Töötajate ja klientide koolitamine on üks võimalustest luua konkurentsieelis

 • asutuse koolitussüsteemi loomine ja uuendamine
 • täiendkoolitusvajaduse kaardistus ja lahenduse loomine
 • koolitusvajaduse kaardistamine ja koolituste loomine

Mida meilt on küsitud?

Kuidas Te tegutsete?

Esmase tasuta konsultatsiooni tulemusena püüame välja selgitada, millist probleemi üritatakse lahendada või kus on kitsaskohad. Seejärel paneme koos kliendiga paika edasise kava. Tegeliku probleemi väljaselgitamine võib nõuda mitut eelnevat kohtumist ja vaatlust. Meie suurimaks eelduseks on tihe koostöö kliendiga, et leida parim lahendus olukorrale.

Kas pakute lisaks konsultatsioonile ka koolitust lahenduste rakendamiseks?

Üheks konsultatsiooni osaks on kindlasti lahenduse leidmine ning rakendusvõimaluste väljapakkumine. Üheks lahenduseks võib olla ka koolitused, kus pakume välja kas turul olevaid koolitusi või koostame just kliendile sobiva paketi.

Meie kliendid

Ärge oodake!

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST!

ESIMENE KONSULTATSIOON TASUTA