KOOLITAJAD

Olen Kristjan ning mida öelda enda kohta. Minu kogemuste portfellist leiab:

 • läbitud juhtimise koolitused Eestis, Saksamaal ja Šveitsis
 • koolitajaharidus Saksamaal ja Eestis
 • kahe organisatsiooni koolitussüsteemi täielik kaasajastamine
 • 120 inimesega üksuse juhtimine
 • 25 miljonit Eurot maksva suurprojekti lähteülesande koostamine
 • kõrgkooli õppekavade loomine ja akrediteerimine
 • tehnilise valdkonna kompetentsimudeli loomine
 • küberturvalisuse riikliku õppekava loomine
 • rahvusvaheliste konverentside korraldamine kuni 300’le osalejale
 • koolituste korraldamine üldhariduskoolides ja täiskasvanutele

Valdkonnad:

 • tõhus juht ja juhtimine
 • olukorrapõhine juhtimine, töötaja valmisolek ja juhtimisstiil
 • efektiivsed koosolekud
 • igapäevane küberturvalisus
 • organisatsiooni koolitussüsteem
 • kaasaegne koolituskeskkond ja virtuaalne koolitamine
Certificate_KRISTJAN_KASKMAN

Haridus ja sertifikaadid

 • Sõjaväeline juhtimine  (Saksamaa, Šveits)
 • Kutsepedagoogika (Tallinna Ülikool)
 • Organisatsiooni juhtimine (Tallinna Ülikool)
 • LEAN spetsialist (Leanway)
 • Certified Virtual Educatior (Logical Operations)
 • Building Leaders (The Center for Leadership Studies)
 • Building Leaders Certified Trainer ((The Center for Leadership Studies)
 • Modern Classroom Certified Trainer (Logic Operations)