KOOLITUSED

Tuginedes aastatepikkusele kogemusele pakume koolitusi nii küberkaitse kui ka juhtimise valdkonnas. Koolitused on nii kontaktõppena ja veebipõhise õppena. Vastavalt soovile on võimalik läbida kursust nii koolitaja juhendamisel kui ka täiesti individuaalselt. Seejuures on kolm erinevat õppevormi:

 • reaalajas koolitajaga kontaktõpe või virtuaalõpe
 • asünkroonne virtuaalõpe, kus koolitaja pakub abi kokkulepitud aegadel ja viisil
 • 100% iseseisev virtuaalõpe, kus koolitaja ei sekku õppeprotsessi

 

Küberkaitse koolitused

Küberkaitse valdkonna koolitused keskenduvad ennekõike kasutaja teadlikkuse tõstmisele ning toimetulekule tänases digimaailmas. Läbitavad teemad on näiteks:

 • igapäevane küberhügieen
 • digitaalne identiteet ja selle kasutamine
 • pahavarad ja nende eest kaitsmine
 • Eesti digiriigi ülesehitus ja toimimine
 • infoturve ja küberkaitse
 • avalikud allikad ja propaganda
Juhtimiskoolitused

Juhtimise valdkonna koolitused on keskendunud ennekõike inimeste juhtimise oskutele. Projektimeeskonna ning igapäevaselt koos töötava kollektiivi juhtimine ja motiveerimine on keeruline. Koolitused on näiteks järgmistes valdkondades

 • otsuste vastuvõtmine (ka keerulistes oludes)
 • kriisijuhtimine
 • efektiivsed koosolekud ja nende roll juhtimises
 • muutuste juhtimine

Kui soovid teada rohkem koolituste teemal või Sul on koolituse soov, siis anna teada.