KOOLITUSED

Tuginedes aastatepikkusele kogemusele pakume koolitusi nii küberkaitse kui ka juhtimise valdkonnas. Koolitused on nii kontaktõppena ja veebipõhise õppena. Vastavalt soovile on võimalik läbida kursust nii koolitaja juhendamisel kui ka täiesti individuaalselt. Koolitusi pakume neljas erinevas õppevormis:

 • kontaktõpe
 • distantsõpe Zoom keskkonnas
 • hajaõpe, kus osa grupist on füüsilises ruumis ja osa Zoom keskkonnas
 • koolitaja toel veebiõpe
 • 100% iseseisev veebiõpe, kus koolitaja ei sekku õppeprotsessi
Küberkaitse koolitused

Küberkaitse valdkonna koolitused keskenduvad ennekõike kasutaja teadlikkuse tõstmisele ning toimetulekule tänases digimaailmas. Läbitavad teemad on näiteks:

 • igapäevane küberhügieen
 • digitaalne identiteet ja selle kasutamine
 • pahavarad ja nende eest kaitsmine
 • Eesti digiriigi ülesehitus ja toimimine
 • infoturve ja küberkaitse
Juhtimiskoolitused

Juhtimise valdkonna koolitused on keskendunud ennekõike inimeste juhtimise oskutele. Projektimeeskonna ning igapäevaselt koos töötava kollektiivi juhtimine ja motiveerimine on keeruline. Koolitused on näiteks järgmistes valdkondades

 • otsuste vastuvõtmine (ka keerulistes oludes)
 • efektiivsed koosolekud ja nende roll juhtimises
 • tõhus juhtimine ja selle mõju meeskonnale ja organisatsioonile
 • erinevate koosolekute efektiivne korraldamine
 • efektiivsuse tõstmise töövahendid
 • tegevuste plaanimine ja juhtimine, meeskonna arendamine
 • kriisijuhtimise põhitõed ja kriisi ennetamine
 • arenguvestlused
 • erinevate põlvkondade juhtimis eripärad
 • erineva taseme juhtide arenguprogrammid 
 •  Situational Leadership®

Meie koolituste ja infomaterjalidega saab tutvuda meie veebipõhises koolituskeskkonnas, mis asub aadressil https://www.veebiope.ee. Kasutajakonto loomine on TASUTA.

Kronos & Partners OÜ on esitanud majandustegevuse teate nr 228902.