JUHTIMISKOOLITUSED

Töötajad ei lähe ära mitte töölt vaid juhi juurest. Põhjuseid võib olla mitmeid. Samas 34% töötajatest on veendunud, et nende juht teab täielikult, mida nad teevad. Keskmiselt 13% töötajatest on juhi tegevusega rahul. 1/3 töötajatest on valmis minema madala palgagaga tööle just juhi tõttu. Sisuliselt töökeskkond motiveerib inimesi minimaalselt, kui juhi tegevus seda ei toeta.

Juhtimises pole ühte ja ainult parimat juhtimisstiili või teooriat. Juht peab olema valmis leidma igas olukorras parima lahenduse, mis saavutatakse tegelikult kogemuse ja süsteemse koolituse tulemusena. Juhtide koolitamise otsuse langetamisel on kasulik mõelda:

 • mis on juhi tegelik roll meeskonnas või kollektiivis?
 • kui kaua võtab aega uue töötaja värbamine ja koolitus?
 • kui suur on kulu ja saamata tulu uue töötaja värbamisel võrreldes mõne koolitusega?

Koolituste tellimisel tehakse peamiselt kolm suuremat viga:

 1. Tellitakse koolitus, mis peaks lahendama probleemi, kuid mitte põhjuse. Seetõttu võib probleem mõne aja möödudes taas ilmuda ja taaskord kulutatakse raja samale koolitusele.
 2. Organisatsioonil puudub plaan, kuidas hakata koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi kohe rakendama. Seetõttu paljude koolituste sisu ununeb ja investeeringu asemel on koolitus tõesti kulu.
 3. Koolitust tellides ei arvestata organisatsiooni enda vajadusi koos töötajate soovidega ning puudub ka ettevõttesisene karjäärimudel. 
Peamised koolituste teemad ja valdkonnad
 • tõhus juhtimine ja selle mõju meeskonnale ja organisatsioonile
 • erinevate koosolekute efektiivne korraldamine
 • efektiivsuse tõstmise töövahendid
 • tegevuste plaanimine ja juhtimine, meeskonna arendamine
 • kriisijuhtimise põhitõed ja kriisi ennetamine
 • arenguvestlused
 • erinevate põlvkondade juhtimis eripärad
 • erineva taseme juhtide arenguprogrammid 

Me pakume soovi korral täislahendust. Kõik koolitused sisaldavad eelkohtumist, mille tulemusena kohandatakse koolitus just teie organisatsiooni vajadustele ja soovidele. Lisaks pakume välja lahenduse, kuidas õpitut koheselt kasutama hakata.

Koolitused

Olukorrapõhine juhtimine

Juht on edukas, kui ta suudab igas olukorras leida sobiva juhtimisstiili. Juhtimisstiili valik toimub vastavalt töötaja soorituse valmidusele antud ajahetkel. 

Virtuaal- ja kontaktkoolituse vormis

Sissejuhatus üks-ühele koosoleku korraldamisesse

Paljud juhid vihkavad koosolekuid, aga tihti võib just see 30minutiline kohtumine töötajaga saada määravaks

100% iseseisev veebipõhine koolitus

Üks-ühele koosoleku meistriklass

Üks 30minutiline regulaarne koosolek tiimiliikmega võib säästa palju aega ning tõsta töötaja motivatsiooni ja seeläbi näiteks tootlikkust

Virtuaal- ja kontaktkoolituse vormis

Tõhusa juhi teekaart

Head juhti on keeruline kirjeldada. Seevastu on tõhusal juhil kaks olulist tunnust – organisatsiooni eesmärkide saavutamine ja stabiilne professionaalne meeskond. 

Virtuaal- ja kontaktkoolituse vormis

Arenguvestlus praktikule

Rutiinina ankeedi täitmiseks tehtav arenguvestlus on aja raiskamine. Samas korrektne vestlus on kui lakmuspaber, mis aitab ennetada paljusid probleeme tiimis.

Virtuaal- ja kontaktkoolituse vormis

Arenguvestluse meistriklass

Arenguvestlust on lihtne läbi viia, kuid oluline on mõista nii tulemuste tagamaad, kui ka inimeste tegutsemise motiive. Siin saab juht palju kasulikku.

Virtuaal- ja kontaktkoolituse vormis

Juhtimise sissejuhatus

Juhtimine on rohkem kui lihtsalt ülesannete jagamine ja täitmise kontroll. Koolitus on suurepärane abimees organisatsiooni karjäärimudeli toetuseks juhtide leidmisel.

Virtuaal- ja kontaktkoolituse vormis

Koolituse tellimiseks võite jätta oma soovi ka allpool kontaktvormi:
Palun sisestada koolituse nimetus, osalejate arv või gruppide arv ning soovituslik koolituse toimumise aeg