Ambitious business man climbing stairs to meet incoming challenge and business opportunity. The high stair represents the concept of career path success, future planning and business competitions.

Juhtimise sissejuhatus

„Iga sõduri paunas on peidus marssalikepike“, väitis kunagi suur väejuht Napolen. Siiski ei saa kõigist suurepärastest sõduritest marssalid. Juhiks olemine nõuab enamat kui ainult suurepäraseid erialaseid teadmisi, oskusi ja kogemust. Tihti ei taga ka suurepärane koolitus, et teha spetsialistist juhti. Juhina tuleb arvestada, et karjääriredelil edasi liikudes suureneb vastutus, kuid konkreetsus läheb järjest väiksemaks. Rohkem tuleb tegeleda üldiste asjadega ja teiste inimeste töö korraldamisega.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on mõtestada juhi roll ja anda ülevaade juhi igapäevase töö sisust. Lisaks saab ka esimesed töövahendid ja võtted alustamiseks.

Juhtimise sissejuhatuse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • mõistab juhtimise olemust ning erinevaid juhtimise tüüpe ja viise,
 • teab juhtimist mõjutavaid tegureid ja erinevate juhtimisstiilide kasutamise põhimõtteid
 • teab võimu mõju ning selle kasutamise võimalusi ja kuritarvitamise tagajärgi
 • teab inimeste ja protsesside juhtimise erinevusi ning oskab oma tööd korraldada
 • teab projektimeeskonna ning tavakollektiivi toimimise erinevusi
 • teab erinevaid juhtimise töövahendeid ning oskab neid õppematerjalide abil kasutada
Sihtgrupp

Koolitus sobib asutuse karjäärimudelisse, kus soovitakse juhte leida oma töötajate seast. Lisaks sobib koolitus suurepäraselt ka probleemide tuvastamiseks juhtimises.

Koolitusel osalemise eeltingimused

Koolitusel osalemiseks ei ole eeltingimusi. Kui tegemist on virtuaalkoolitusega, siis peab osalejal olema endal tagatud:

 • arvuti
 • internetiühendus
 • arvutisse integreeritud või eraldi seadmena mikrofon ja kõlarid/kõrvaklapid
 • soovituslikult ka videokaamera
Õppemeetodid ja maht

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi, kus on teooria ja harjutused vaheldumisi. Koolitust on võimalik läbida nii kontakt-, virtuaal- kui ka hajaõppena. Koolituse raames vaheldub teooria nii iseseisva kui ka grupitööga.

Läbitavad teemad
 • juhi olemus, roll ja tüübid
 • juhtimise olemus ja erinevad viisid
 • võim ja võimu jälg
 • võimu kasutamine,
 • otsustamine ja vastutus
 • protsesside ja inimeste juhtimine
 • projektimeeskonna ja tavakollektiivi juhtimine
 • informatsiooni haldus ja sõnumite edastamine
 • eduka juhtimise põhimõtted
 • suhtlemine ja tegevuste plaanimine
 • delegeerimine, kontroll ja tagasiside
Koolituskeskkond
 • kontaktõpe toimub kas koolitaja poolt määratud ruumides või sisekoolitusel kliendi ruumides
 • virtuaalõpe toimub Zoom keskkonnas
 • hajaõpe toimub vastavalt kas korradaja ruumides ja Zoom keskkonnas või kliendi ruumides ja Zoom keskkonnas
Õppematerjalid

Õppematerjalid ja testid on kättesaadavad õpihalduskeskkonnas www.veebiope.ee, kuhu osalejad teevad oma konto ja saavad koolitusele juurdepääsu.

Koolituse läbimise tingimused

Koolituse läbimiseks tuleb:

 • osaleda koolitusel algusest lõpuni
 • aktiivselt pannustada koolitusse
 • vastata testile

Koolituse läbinud saavad tunnistuse

Kui soovite koolitusest rohkem teada või tellida sisekoolituseks, siis saatke meile email info@kronos.ee või täitke kontaktvorm:

Palun sisestada koolituse nimetus, osalejate arv või gruppide arv ning soovituslik koolituse toimumise aeg