business-concept-growth-success-process-close-up-man-hand-arranging-wood-block-stacking-as-step-stair-paper-blue-pink

Arenguvestluse koolitus

Organisatsioonid korraldavad rahulolu-uuringuid, arenguvestlusi ja teisi koosolekuid, mis kõik võtab oma aja. Seetõttu kiputakse arenguvestlusi käsitlema kui tüütut tegevust, mis tuleb lihtsalt ära teha. Erinevalt iganädalasest olukorrakoosolekutest võivad arenguvestlused tuua välja organisatsioonile kriitilist infot, mis on oluline edasises tegevuses – avastatakse kriitilised probleemid, leitakse talente või uusi juhte jne.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on mõtestada arenguvestluse roll organisatsioonis ja anda lihtsad töövahendid arenguvestluse efektiivseks korraldamiseks ja tulemuste rakendamiseks.

Koolitusest on kaks versiooni:

 • Arenguvestlus praktikule
 • Arenguvestluse meistriklass
Arenguvestlus praktikule õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • teab arenguvestluse eesmärki ning rolli ettevõtte ja töötajate arengus ja edus
 • teab arenguvestluse mõju oma struktuuriüksuse sisekliimale ja töökorraldusele
 • oskab õppematerjali toel arenguvestlust ette valmistada, läbi viia ja tulemuste rakendamise plaani koostada
Arenguvestluse meistriklass õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • teab arenguvestluse eesmärki ning rolli ettevõtte ja töötajate arengus ja edus
 • teab arenguvestluse mõju oma struktuuriüksuse sisekliimale ja töökorraldusele
 • teab eduka arenguvestluse eeldusi ja oskab neid arvestada oma igapäevases töös
 • oskab õppematerjali toel arenguvestlust ette valmistada
 • teab arenguvestluse üldist struktuuri ja oskab arenguvestlust läbi viia juhendite ja õppematerjali abil
 • oskab õppematerjalide toel plaanida arenguvestluse järeltegevusi
 • teab enamlevinud komistuskivisid arenguvestluste läbiviimisel
Sihtgrupp

Koolitus sobib erineva astme juhtidele, kelle ülesandeks on arenguvestluste läbiviimine. Samuti sobib koolitus inimestele, kes peavad hakkama juurutama või arendama organisatsioonis arenguvestlusi

Võimalikud koolituse õppekeeled:

 • eesti keel
Koolitusel osalemise eeltingimused

Koolitusel osalemiseks ei ole eeltingimusi. Kui tegemist on virtuaalkoolitusega, siis peab osalejal olema endal tagatud:

 • arvuti
 • internetiühendus
 • arvutisse integreeritud või eraldi seadmena mikrofon ja kõlarid/kõrvaklapid
 • soovituslikult ka videokaamera
Õppemeetodid ja maht

“Arenguvestlus praktikule” maht on 4 akadeemilist tundi ja “Arenguvestluse meistriklass” maht on 6 akadeemist tundi. Koolitusi on võimalik läbida nii kontakt-, virtual- kui ka hajaõppena. Koolituse raames vaheldub teooria nii iseseisva kui ka grupitööga.

Arenguvestlus praktikule teemad
 • arenguvestluse roll organisatsioonis
 • arenguvestluse ettevalmistumine
 • arenguvestluse läbiviimine
 • tegevused peale arenguvestlust
Arenguvestluse meistriklass teemad​
 • arenguvestluse roll organisatsioonis
 • arenguvestlus ei ole lihtsalt koosolek
 • arenguvestluse efektiivsuse eeldused
 • kuidas saada maksimaalselt kasulikku infot
 • vestluseks ettevalmistumine
 • arenguvestluse struktuur ja läbiviimine
 • arenguvestlus kui talentide avastuse võimalus
 • enamlevinud karid arenguvestlusel
 • tegevused peale vestlust
Koolituskeskkond
 • kontaktõpe toimub kas koolitaja poolt määratud ruumides või sisekoolitusel kliendi ruumides
 • virtuaalõpe toimub Zoom keskkonnas
 • hajaõpe toimub vastavalt kas korradaja ruumides ja Zoom keskkonnas või kliendi ruumides ja Zoom keskkonnas

Õppematerjalid ja testid on kättesaadavad veebiõppekeskkonnas.

Koolituse läbimise tingimused

Koolituse läbimiseks tuleb:

 • osaleda koolitusel algusest lõpuni
 • aktiivselt pannustada koolitusse
 • vastata testile

Koolituse läbinud saavad tunnistuse

Koolitaja

Kristjan Kaskman

Pilt_Kaskman

Kui soovite koolitusest rohkem teada või tellida sisekoolituseks, siis saatke meile email info@kronos.ee või täitke kontaktvorm:

Palun sisestada koolituse nimetus, osalejate arv või gruppide arv ning soovituslik koolituse toimumise aeg