Close-up of business objects at workplace on background of office workers interacting

Neljasilmakoosoleku meistriklass

Juhi suurim väljakutse on meeskonna tegevuse eesmärgipärane juhtimine. Paljudel on selleks erinevad meetodid. Kes püüab leida kontakti meeskonnaliikmetega sotsiaalsete ürituste abi, kes püüab jooksvalt leida kontakti koridoris või ka suitsunurgas. Teised armastavad pikki koosolekuid, kus suure seltskonnaga võetakse läbi igaühe põhjalik tööplaan. Kas see kõik viib ka soovitud tulemuseni, on teine küsimus. Üks levinumaid võimalusi luua kontakt meeskonnaga ja tagada iga liikme eesmärgistatud tegevus on kasutada neljasilmakoosolekuid.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda juhile töövahendid efektiivsete neljasilmakoosolekute läbiviimiseks ja tulemuste kasutamiseks usaldusliku õhkkonna loomisel.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • teab neljasilmakoosoleku rolli igapäevases juhtimises ja meeskonnas usaldusliku töökeskkonna loomises
 • oskab mallide ja õppematerjalide abil valmistada ette neljasilmakoosolekut
 • oskab mallide ja õppematerjalide abil läbi viia neljasilmakoosolekut
Sihtgrupp

Koolitus sobib suurepäraselt nii tegutsevatele juhtidele kui ka uute juhtide koolitusprogrammi. Koolitus on suurepärane abiline:

 • kogemusega juhile igal tasandil
 • projektijuhile, kes pidevalt töötab erinevate meeskondadega
 • tulevasele juhile, kes on suunatud ettevõtte karjääriprogrammi ja asub peagi juhina tööle
 • kõigile teistele, kes soovivad arendada koostööd kolleegidega

Võimalikud koolituse õppekeeled:

 • eesti keel
 • vene keel
 • inglise keel
Koolitusel osalemise tingimused

Koolitusel osalemiseks ei ole eeltingimusi. Kui tegemist on veebipõhise koolitusega, siis peab osalejal olema endal tagatud:

 • arvuti
 • internetiühendus
 • arvutisse integreeritud või eraldi seadmena mikrofon ja kõlarid/kõrvaklapid
 • soovituslikult ka videokaamera
Õppemeetodid ja maht

Koolituse maht on 3 akadeemilist tundi ja seda on võimalik läbida nii kontakt-, virtual- kui ka hajaõppena. Koolituse raames vaheldub teooria nii iseseisva kui ka grupitööga.

Koolituse teemad
 • neljasilmakoosoleku roll juhtimises
 • koosoleku ettevalmistamine ja komistuskivid
 • koosoleku läbiviimine ja tulemuslikkus
 • järeltegevused ning tööplaani koostamine
Koolituskeskkond
 • kontaktõpe toimub kas koolitaja poolt määratud ruumides või sisekoolitusel kliendi ruumides
 • virtuaalõpe toimub Zoom keskkonnas
 • hajaõpe toimub vastavalt kas korradaja ruumides ja Zoom keskkonnas või kliendi ruumides ja Zoom keskkonnas
Õppematerjalid

Õppematerjalid ja testid on kättesaadavad õpihalduskeskkonnas www.veebiope.ee, kuhu osalejad teevad oma konto ja saavad koolitusele juurdepääsu.

Koolituse läbimise tingimused
Koolituse läbimiseks tuleb:
 • osaleda koolitusel algusest lõpuni
 • aktiivselt pannustada koolitusse
 • vastata testile

Koolituse läbinud saavad tunnistuse.

Koolituse pakett 1 grupp (12 osalejat)
 • õppematerjalidele juurdepääs 6 kuud
 • salvestatud tundide järelvaatamine 6 kuud
 • töölehtede ja juhiste allalaadimine ja kasutamine
 • hind 560€/grupp (+ käibemaks)
Pilt_Kaskman

Kui soovite koolitusest rohkem teada või tellida sisekoolituseks, siis saatke meile email info@kronos.ee või täitke kontaktvorm:

Palun sisestada koolituse nimetus, osalejate arv või gruppide arv ning soovituslik koolituse toimumise aeg