Olukorrapõhine juhtimine

Situational Leadership®

Praktiline ja korratav raamistik

Olukorrapõhise juhtimise mudel (Situational Leadership® Model) annab juhtidele oskused sobitada oma käitumine vastavalt inimese või grupi sooritusele, keda juht kavatseb mõjutada. Tuginedes kahele fundamentaalsele uuringule: “Mis on parim juhtimisstiil?” ja “Mis on inimese motivatsiooni taga olevad liikumapanevad jõud?”, olukorrapõhise juhtimise mudel (Situational
Leadership® Model) keskendub juhi ja töötaja (follower) omavahelisele suhtele. Ta annab raamistiku iga olukorra analüüsiks, mis sõltub töötaja (follower) soorituse valmiduse tasemest (Performance Readiness® Level), mida töötaja konkreetse ülesande sooritamisel näitab. Juht seejärel valib vajalikul määral toetava käitumise ja suunava käitumise. Seejärel reageerib juht vajalikus koguses toetava ja suunava käitumisega, et arengut edendada.

Põhikompetentsid

 • Määrata isiku soorituse valmidus (Performance Readiness®) konkreetse ülesande täitmiseks.
 • Kohandada juhi käitumine saadud tulemusega.
 • Edastada mõjutamisviisi selliselt, et töötaja saab sellest aru ja aktsepteerib seda.
 • Juhtida arengut kõrgema taseme soorituse saavutamiseks.
Looge ja toetage  hästitoimivat organisatsiooni

Olukorrapõhised juhid hindavad objektiivselt spetsiifilise ülesande täitmise sooritust ja töötaja käitumist. Olukorrapõhise juhtimise mudel (Situational Leadership® Model) annab juhile töövahendid, kuidas oskuslikult navigeerida üha mitmekesisema tööjõu ja areneva globaalse turu nõudmistes.

Olukorrapõhise juhtimise koolitus: loome juhte

Situational Leadership®: Buildin Leaders

Juhtimise alus

Olukorrapõhine juhtimine koolitus: loome juhte (Situational Leadership®: Building Leaders) tutvustab osalejatele olukorrapõhise juhtimise mudelit (Situational
Leadership® Model) ja annab juhtidele vajalikud töövahendid, et oskuslikult tulla toime suureneva tööjõu mitmekeskuse ja arvestada glonaalset turgu. Laialdaselt igas olukorras kasutatavad olukorrapõhise juhtimise (Situational Leadership®) oskused valmistavad juhte ette, et nad vastaksid praegustele töökeskkonna igapäevastele väljakutsetele.

Lisaks annavad veebipõhised või paberipõhised enesehindamised (LEAD Self ja LEAD Other) osalejatele ülevaate nende peamisest juhtimiskäitumisest ja erinevatest stiilidest, mille järgi nad käituvad.

Kursuse eelised

 • Valmistab juhte ette, et nad saaksid tõhusalt toime tulla mis tahes olukorra, võimaluse või väljakutsega.
 • Õpetab juhtidele vajalikud oskused, et määrata meeskonnaliikmete soorituse valmidust (Performance
  Readiness®).
 • Pakkub juhtidele tegevusele suunatud raamistikku, mis suurendab koheset soorituseks vajaliku suhtluse arvu ja kvaliteeti.
 • Parandab töökeskkonda tänu paremale sooritusele ja meeskonnatööle.

Kursuse korraldus

 • virtuaal- või kontaktkoolitusena
 • koolituse maht 9 tundi
 • koolitus eesti- või inglise keeles
 • vajadusel eraldi koolitajapoolne nõustamine

Koolitus sobib ideaalselt

 • uute juhtide arenguprogrammi
 • töötavate juhtide täiendkoolituseks
 • võimalike uute juhtide väljavalimiseks
 • juhtide meeskonnatunde parendamiseks
Koolituse pakett 1 grupp (12 osalejat)
 • koolitusmaterjalid (inglise keeles) e-õppekeskkonnas
 • praktilisi näpunäiteid ja juhiseid enesetäienduseks
 • rahvusvahelist sertifikaati
 • LEAD enesehindamise testi ja kokkuvõtet
 • virtuaalkoolitus 2900€/grupp (+ käibemaks)

Täpsema pakkumise saamiseks võtke meiega ühendust.

Pilt_Kaskman

Kui soovite koolitusest rohkem teada või tellida sisekoolituseks, siis saatke meile email info@kronos.ee või täitke kontaktvorm:

Palun sisestada koolituse nimetus, osalejate arv või gruppide arv ning soovituslik koolituse toimumise aeg