OLUKORRAPÕHINE JUHTIMINE

Situational Leadership®

Oma juhtimiskogemusele tuginedes võin kinnitada, et ei ole olemas head või halba juhtimisstiili. On olukord, kuhu kindel juhtimisstiil kõige paremini sobib ja annab parima tulemuse. Olukorda jälle mõjutavad erinevad tegurid ja nendega tuleb arvestada. 

Situational Leadership® mudel keskendub töötaja valmisolekule tegutseda. Töötaja sooritust mõjutavad ühelt poolt tema teadmised, oskused ja kogemus, aga ei tohi ära unustada ka emotsionaalset poolt. Me teame ütlust:”Kõik päevad pole vennad.”

Juhi ja töötaja omavaheline suhtlus määrab ära edukuse. Selleks peab juht suutma valida parima juhtimisstiili ja mõistma töötajat liikumapanevat motivatsiooni

Juhi väärtuseks on organisatsiooni eesmärkide saavutamine ja seda koostöös oma meeskonnaga. Seega peab juht oskama:

 • määrata töötaja soorituse valmidust (Performance Readiness®) konkreetset ülesannet täitma.
 • kohandada oma käitumist töötaja valmisolekule ülesannet täitma.
 • mõjutada/toetada töötajat nii, et töötaja saab ülesandest aru ja aktsepteerib seda.
 • juhtida töötaja arengut kõrgema taseme soorituse saavutamiseks.

Olukorrapõhised juhid hindavad objektiivselt spetsiifilise ülesande täitmise sooritust ja töötaja käitumist. Olukorrapõhise juhtimise mudel (Situational Leadership® Model) annab juhile töövahendid, kuidas oskuslikult navigeerida üha mitmekesisema tööjõu ja areneva globaalse turu nõudmistes.

Koolituse väljund:

 • valmistab juhte ette, et nad saaksid tõhusalt toime tulla mis tahes olukorras, võimaluse või väljakutsega.
 • õpetab juhtidele vajalikke oskusi, et määrata meeskonnaliikmete soorituse valmidust (Performance
  Readiness®).
 • pakub juhtidele raamistiku, mis suurendab töötajatega suhtluse ja kvaliteeti ning parandab meeskonna sooritust.
 • parandab töökeskkonda tänu paremale sooritusele ja meeskonnatööle.

Koolituse korraldus

 • virtuaal- või kontaktkoolitusena
 • koolituse maht 9 astronoomilist tundi
 • koolitus eesti- või inglise keeles
 • vajadusel eraldi koolitajapoolne nõustamine

Koolitus sobib ideaalselt

 • uute juhtide arenguprogrammi
 • töötavate juhtide täiendkoolituseks
 • võimalike uute juhtide väljavalimiseks
 • juhtide meeskonnatunde parendamiseks
Koolituse pakett 1 grupp (12 osalejat)
 • koolitusmaterjalid (inglise keeles) e-õppekeskkonnas
 • praktilisi näpunäiteid ja juhiseid enesetäienduseks
 • LEAD enesehindamise testi ja kokkuvõtet
Pilt_Kaskman

Koolitus toimub koostöös THE CENTER FOR LEADERSHIP STUDIES ja lõpetaja saab rahvusvahelise sertifikaadi.

Koolituse tellimiseks võite jätta oma soovi ka allpool kontaktvormi:
Palun sisestada koolituse nimetus, osalejate arv või gruppide arv ning soovituslik koolituse toimumise aeg