Close-up of business objects at workplace on background of office workers interacting

Üks-ühele koosoleku meistriklass

Meeskonna juhtimise efektiivsus sõltub suuresti juhi-töötaja omavahelisest usalduslikust suhtest. Üheks võimaluseks on regulaarsete üks-ühele koosolekute pidamine. Nendel koosolekutel on oma reeglid ja protseduur, mis teeb nad unikaalseks. See koosolek ei ole lihtsalt neljasilma kohtumine, vaid see peab andma vastused mitmetele küsimustele nagu: kuidas töötaja seatud eesmärke saavutab? Milline on tema töökoormus? Kus on tal probleemid? Kuidas saab juht teda aidata?

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda juhile elementaarsed teadmised ja töövahendid efektiivsete üks-ühele koosolekute läbiviimiseks.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • teab üks-ühele koosoleku rolli oma igapäevases töös
 • oskab mallide ja õppematerjalide abil valmistada ette üks-ühele koosolekut
 • oskab mallide ja õppematerjalide abil läbi viia üks-ühele koosolekut
Sihtgrupp

Koolitus sobib suurepäraselt nii tegutsevatele juhtidele kui ka uute juhtide koolitusprogrammi. Koolitus on suurepärane abiline:

 • kogemusega juhile igal tasandil
 • projektijuhile, kes pidevalt töötab erinevate meeskondadega
 • tulevasele juhile, kes on suunatud ettevõtte karjääriprogrammi ja asub peagi juhina tööle
 • kõigile teistele, kes soovivad arendada koostööd kolleegidega

Võimalikud koolituse õppekeeled:

 • eesti keel
 • vene keel
 • inglise keel
Koolitusel osalemise tingimused

Koolitusel osalemiseks ei ole eeltingimusi. Kui tegemist on veebipõhise koolitusega, siis peab osalejal olema endal tagatud:

 • arvuti või siis ka muu nutiseade
 • internetiühendust
Õppemeetodid ja maht

Koolituse maht on keskmiselt 90 minutit. Osaleja läbib koolituse 100% veebipõhiselt ja iseseisvalt.

Koolituse teemad
 • üks-ühele koosoleku roll juhtimises
 • koosoleku ettevalmistamine
 • koosoleku läbiviimine
Koolituskeskkond
 • Koolitus toimub 100% veebiõppekeskkonnas
 • Õppematerjalid ja testid on kättesaadavad veebiõppekeskkonnas
Koolituse läbimise tingimused
Koolituse läbimiseks tuleb:
 • avada ja läbi töötada koolituse tutvustus ja õppematerjalid
 • vastata õppematerjalides olevatele küsimustele. Küsimustele vastamise kordade arv ei ole piiratud;
 • täita peale õppematerjalide läbitöötamist tagasisideküsimustik

Koolituse läbinud saavad tunnistuse.

Koolitaja
Kristjan Kaskman
Pilt_Kaskman

Kui soovite koolitust kasutada ettevõtte sisekoolitusena, siis palun andke sellest teada emaile info@kronos.ee või täitke kontaktvorm:

Palun sisestada koolituse nimetus, osalejate arv või gruppide arv ning soovituslik koolituse toimumise aeg