Business success concept on wooden background high angle view. hands protecting wooden figures of people.

Tõhusa juhi teekaart

Enamasti räägitakse heast juhist, keda iseloomustatakse kui hea suhtleja, aktiivne, sõbralik, rõõmsameelne jne. Need on tihti subjektiivsed ja raske mõõta. Organisatsioonile on oluline tõhus juht. Tõhusal juhil on kaks kriitilist rolli organisatsioonis ja neid rolle täites peavad juhil olema omadused, mida seostatakse hea juhiga. Koolituse käigus käiakse läbi tõhusa juhi tegutsemise raamistik.

Koolituse eesmärk

Koolitus käsitleb peamisi tegevusi, mis teevad ühest juhist tõhusa juhi.

Hea juht ei ole alati tõhus, kuid tõhus juht on nii organisatsioonile kui ka töötajatele hea.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • teab tõhusa juhi kahte peamist tunnust
 • teab tõhusa juhi nelja peamist tegevust
 • mõistab protsesside ja inimese juhtimise erinevusi
 • teab töövahendeid, mis toetavad tõhusat juhti
Sihtgrupp

Koolitus sobib suurepäraselt nii tegutsevatele juhtidele kui ka uute juhtide koolitusprogrammi. Koolitus on suurepärane abiline:

 • organisatsiooni erineva astme juhtidele
 • alustavale juhile
 • projektijuhtidele
 • spetsialistide koolitamiseks juhiks

Võimalikud koolituse õppekeeled:

 • eesti keel
 • vene keel
 • inglise keel
Koolitusel osalemise eeltingimused

Koolitusel osalemiseks ei ole eeltingimusi. Kui tegemist on veebipõhise koolitusega, siis peab osalejal olema endal tagatud:

 • arvuti
 • internetiühendus
 • arvutisse integreeritud või eraldi seadmena mikrofon ja kõlarid/kõrvaklapid
 • soovituslikult ka videokaamera
Õppemeetodid ja maht

Koolituse maht on 3 akadeemilist tundi ja seda on võimalik läbida nii kontakt-, virtual- kui ka hajaõppena. Koolituse raames vaheldub teooria nii iseseisva kui ka grupitööga.

Koolituse teemad
 • hea juht ja tõhus juht
 • tulemuslikkus ja personali voolavus
 • tõhusa juhi neli peamist tegevust
 • tõhusa juhi töömeetodid
 • järelkasvu tagamine
Koolituskeskkond
 • kontaktõpe toimub kas koolitaja poolt määratud ruumides või sisekoolitusel kliendi ruumides
 • virtuaalõpe toimub Zoom keskkonnas
 • hajaõpe toimub vastavalt kas korradaja ruumides ja Zoom keskkonnas või kliendi ruumides ja Zoom keskkonnas
Õppematerjalid

Õppematerjalid ja testid on kättesaadavad õpihalduskeskkonnas www.veebiope.ee, kuhu osalejad teevad oma konto ja saavad koolitusele juurdepääsu.

Koolituse läbimise tingimused

Koolituse läbimiseks tuleb:

 • osaleda koolitusel algusest lõpuni
 • aktiivselt pannustada koolitusse
 • vastata testile

Koolituse läbinud saavad tunnistuse

Sisekoolituse pakett 1 grupp (12 osalejat)
 • õppematerjalidele juurdepääs 6 kuud
 • salvestatud tundide järelvaatamine 6 kuud
 • töölehtede ja juhiste allalaadimine ja kasutamine
Pilt_Kaskman

Kui soovite koolitusest rohkem teada või tellida sisekoolituseks, siis saatke meile email info@kronos.ee või täitke kontaktvorm:

Palun sisestada koolituse nimetus, osalejate arv või gruppide arv ning soovituslik koolituse toimumise aeg