Close-up of business objects at workplace on background of office workers interacting

Üks-ühele koosoleku meistriklass

Meeskonna juhtimise efektiivsus sõltub suuresti juhti-töötaja omavahelisest usalduslikust suhtest. Kuivõrd suudab juht luua keskkonna, kus töötaja saab keskenduda oma ülesannete täitmisele. Tihti arvatakse, et üks-ühele koosolek on oma olemuselt arenguvestlus. Tegelikult on need täiesti erineva eesmärgiga. Üks-ühele koosolek on ennekõike jooksvaks juhtimiseks, et saada ülevaade olukorrast. Uuringute järgi on keskmiselt 1/3 töötajatest veendunud, et juht teab, mida nad teevad. 

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda juhile töövahendid efektiivsete üks-ühele koosolekute läbiviimiseks ja tulemuste kasutamiseks usaldusliku õhkkonna loomisel.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • teab üks-ühele koosoleku rolli igapäevases juhtimises ja meeskonnas usaldusliku töökeskkonna loomises
 • oskab mallide ja õppematerjalide abil valmistada ette üks-ühele koosolekut
 • oskab mallide ja õppematerjalide abil läbi viia üks-ühelekoosolekut
Sihtgrupp

Koolitus sobib suurepäraselt nii tegutsevatele juhtidele kui ka uute juhtide koolitusprogrammi. Koolitus on suurepärane abiline:

 • kogemusega juhile igal tasandil
 • projektijuhile, kes pidevalt töötab erinevate meeskondadega
 • tulevasele juhile, kes on suunatud ettevõtte karjääriprogrammi ja asub peagi juhina tööle
 • kõigile teistele, kes soovivad arendada koostööd kolleegidega

Võimalikud koolituse õppekeeled:

 • eesti keel
 • vene keel
 • inglise keel
Koolitusel osalemise tingimused

Koolitusel osalemiseks ei ole eeltingimusi. Kui tegemist on veebipõhise koolitusega, siis peab osalejal olema endal tagatud:

 • arvuti
 • internetiühendus
 • arvutisse integreeritud või eraldi seadmena mikrofon ja kõlarid/kõrvaklapid
 • soovituslikult ka videokaamera
Õppemeetodid ja maht

Koolituse maht on 4 akadeemilist tundi ja seda on võimalik läbida nii kontakt-, virtual- kui ka hajaõppena. Koolituse raames vaheldub teooria nii iseseisva kui ka grupitööga.

Koolituse teemad
 • üks-ühele koosoleku roll juhtimises
 • koosoleku ettevalmistamine ja komistuskivid
 • koosoleku läbiviimine ja tulemuslikkus
 • järeltegevused ning tööplaani koostamine
Koolituskeskkond
 • kontaktõpe toimub kas koolitaja poolt määratud ruumides või sisekoolitusel kliendi ruumides
 • virtuaalõpe toimub Zoom keskkonnas
 • hajaõpe toimub vastavalt kas korradaja ruumides ja Zoom keskkonnas või kliendi ruumides ja Zoom keskkonnas

Õppematerjalid ja testid on kättesaadavad veebiõppekeskkonnas

Koolituse läbimise tingimused

Koolituse läbimiseks tuleb:

 • osaleda koolitusel algusest lõpuni
 • aktiivselt pannustada koolitusse
 • vastata testile

Koolituse läbinud saavad tunnistuse.

Koolitaja

Kristjan Kaskman

Pilt_Kaskman

Kui soovite koolitusest rohkem teada või tellida sisekoolituseks, siis saatke meile email info@kronos.ee või täitke kontaktvorm:

Palun sisestada koolituse nimetus, osalejate arv või gruppide arv ning soovituslik koolituse toimumise aeg