programmer-typing-working-laptop-programming-about-cyber-security

Isiklik turvalisus küberruumis

Internet, küberruum ja erinevad e-teenused on muutunud meie elu lahutamatuks osaks nagu kõik muu. Sajandite jooksul on inimesed harjunud füüsilise maailma kuritegevusega ning kasutavad erinevaid võimalusi enda kaitseks. Kahjuks on küberruum sedavõrd uus nähtud, et inimesed ei taju veel täielikult sealseid ohte. Seda toetab ka küberruumi hoomamatusest tulenev võlts privaatsuse tunne:”Ma ei näe ju reaalselt kedagi teist!” Sellist turvatunnet kasutavad ära küberkurjategijad, kuid kelle eest kaitsmine on sama lihtne, kui kodus akende ja uste sulgemine. 

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on tutvustad osalejatele igapäevaseid küberohte ja enda kaitsmise võimalusi.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • teab küberkurjategijate peamisi tegevuspõhimõtteid
 • teab kaasaegseid enamlevinud kuritegusid
 • teab, kuidas ennast kaitsta ja oskab kasutada mitmeastmelist autentimist.
 • tunneb ära õngitsuskirju, libaveebilehti, petukõnesid ja oskab käituda nende avastamise korral
 • teab kuhu pöörduda küberrünnaku korral
Sihtgrupp

Koolitus sobib inimestele, kes kasutavad küberruumi ja veebiteenuseid peamiselt isiklikel eesmärkidel.

Võimalikud õppekeeled

 • eesti keel
 • vene keel
 • inglise keel
Koolitusel osalemise tingimused

Koolitusel osalemisel ei ole eeltingimusi, kuid praktilises osas on hea, kui saab töötada oma arvuti või mõne nutiseadmega.

Õppemeetodid ja maht

Koolituse maht on 2 akadeemilist tundi, kus on teooria ja praktika vaheldumisi. Osalejad saavad seadistada oma sotsiaalmeedia kontodele kaheastmelise autentimise.

Koolituse teemad
 • küberkuritegevuse areng viimastel aastatel
 • küberkurjategijate meetodid ja töövahendid
 • digitaalne jalajälg ja andmed küberruumis
 • paroolide kasutamine ja mitmeastmeline autentimine
 • õngitsuskirjad
 • petulehed
 • petukõned
 • kelle poole pöörduda küberrünnaku korral
Koolituskeskkond
 • kontaktõpe
 • virtuaalõpe toimub Zoom keskkonnas
 • hajaõpe toimub füüsilises ruumis ja Zoom keskkonnas
Õppematerjalid

Õppematerjalid ja testid on kättesaadavad õpihalduskeskkonnas www.veebiope.ee.

Koolituse läbimise tingimused
Koolituse läbimiseks tuleb:
 • osaleda koolitusel algusest lõpuni
 • aktiivselt pannustada koolitusse
 • teostada keskkonnas www.veebiope.ee test.

Koolituse läbinud saavad tunnistuse.

Koolituse pakett 1 grupp (12 osalejat)
 • õppematerjalidele juurdepääs 6 kuud
 • virtuaalkoolituse salvestatuste järelvaatamine 6 kuud
 • õppematerjalide allalaadimise võimalus
 • hind 480€/grupp (+ käibemaks)

Täpsema pakkumise saamiseks võtke meiega ühendust.

Pilt_Kaskman

Kui soovite koolitusest rohkem teada või tellida sisekoolituseks, siis saatke meile email info@kronos.ee või täitke kontaktvorm:

Palun sisestada koolituse nimetus, osalejate arv või gruppide arv ning soovituslik koolituse toimumise aeg