Compliance rule law and regulation graphic interface for business quality policy planning to meet international standard.

Turvaline e-riik

Eesti e-riik on tuntud üle maailma ning see on muutnud ka Eesti elanike elu mitmeti mugavamaks. Elanikel on käes erinevad digitaalse identiteedi töövahendeid ja nende kasutamisega on võimalik kodust lahkumata tarbida tuhandeid teenuseid. Kahjuks kasutab suur osa inimesi Eesti digitaalse identiteedi võimalusi minimaalselt. Enamasti on ID-kaart kasutuses ainult kui isikuttõendav dokument või kliendikaart kaubanduses. Paljude teenuste tarbimiseks kulutatakse mõttetult aega teeninduspunktides istudes või e-kirja teel asju ajades. Teadmatus Eesti e-riigi võimalustest ja turvalisusest annab võimaluse erinevateks pettusteks, mille ohvriks inimesed langevad.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on tutvustada osalejatele Eesti e-riigi toimimise põhimõtet ja teenuste turvalist kasutamist.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • teab kuidas on ülesehitatud Eesti e-riik ja kuidas on tagatud andmete turvalisus ja kasutamine
 • teab kolme Eesti e-riigi autentimise võimalust ja oskab neid kasutada
 • oskab kasutada enamlevinud e-riigi teenuseid
Sihtgrupp

Koolitus sobib Eesti e-riigi teenuste tänaseid ja Eesti elanikele, kes veel teenuseid ei kasuta.

Võimalikud koolituse õppekeeled:

 • eesti keel
 • vene keel
 • inglise keel
Koolitusel osalemise tingimused

Koolitusel aktiivse osalemise eelduseks on kehtivate sertifikaatidega ID-kaardi, DigiID, MobiilID ja/või SmartID olemasolu ning seade, mis toetab vähemalt ühte eelpool loetletud autentimisvõimaluse kasutamist.

Õppemeetodid ja maht

Koolituse maht on 2 akadeemilist tundi, kus on teooria ja praktika vaheldumisi.

Koolituse teemad
 • Eesti e-riigi ülesehitus ja x-tee
 • Andmete turvaline käitlemine
 • E-riigi autentimise võimalused
 • eesti.ee keskkond
 • digilugu.ee keskkond
 • erinevad registrid
 • peamised probleemid, mis võivad tekkida seadmes tarkvaralistel põhjustel
Koolituskeskkond
 • kontaktõpe
 • distantsõpe toimub Zoom keskkonnas
 • hajaõpe toimub füüsilises ruumis ja Zoom keskkonnas
Õppematerjalid

Õppematerjalid ja testid on kättesaadavad õpihalduskeskkonnas www.veebiope.ee.

Koolituse läbimise tingimused
Koolituse läbimiseks tuleb:
 • osaleda koolitusel algusest lõpuni
 • aktiivselt pannustada koolitusse
 • vastata testidele koolituskeskkonnas veebiope.ee

Koolituse läbinud saavad tunnistuse.

Koolituse pakett 1 grupp (12 osalejat)
 • õppematerjalidele juurdepääs 6 kuud
 • virtuaalkoolituse salvestatuste järelvaatamine 6 kuud
 • õppematerjalide allalaadimise võimalus
 • hind 480€/grupp (+ käibemaks)

Täpsema pakkumise saamiseks võtke meiega ühendust.

Pilt_Kaskman

Kui soovite koolitusest rohkem teada või tellida sisekoolituseks, siis saatke meile email info@kronos.ee või täitke kontaktvorm:

Palun sisestada koolituse nimetus, osalejate arv või gruppide arv ning soovituslik koolituse toimumise aeg