Tänapäeva elu nõuab pidevat tööd arvutiga ning dokumentide koostamist. Olgu selleks:
  • hanke dokumendid
  • turu-uuringud
  • koolitusmaterjalid
  • kasutusjuhendid
  • projekti dokumendid jne.
Vähestele meeldib selline töö, mistõttu asjad venivad või siis ei vasta tulemus ootustele ja näiteks hankeprotsess hakkab venima. Omades aastatepikkust kogemust nii avalikus kui ka erasektoris, saame neid muresid leevendada.
Hanked
Kui soovite teostada mingit hanget, siis saame anda nõu sobiva hankeprotsessi valimiseks, dokumentide koostamisel ja ka läbiviimisel. Vajadusel viime läbi eelneva turu-uuringu, et selgitada välja võimalikud pakkujad ja nende hinnaklass. Nii saate näiteks plaanida raha eelarvesse. Samuti võime läbi vaadata hankedokumendid ning anda tagasiside võimalike kriitiliste punktide kohta. Võime võtta enda kanda ka hanke läbiviimise, kus suhtleme hankeprotsessi vältel pakkujatega ning esitame lõpuks Teile otsustamiseks tulemused.
Koolitusmaterjalid ja juhendid
Uute seadmete või tööprotsesside kasutuselevõtt eeldab korralikke juhendeid ja koolitusi, et töötajad mõistaksid muutmise vajadusi ning võtaksid uuendused kiiremini omaks. Kõige selle aluseks on korrektsed juhendmaterjalid ja koolitused. Kui kasvõi üks kahest on puudulik, siis inimesed hakkavad tihti uuendustele vastu töötama. Siin saame olla Teile toeks oma mitmeaastase kogemusega koolituse ja juhtimise valdkonnas. Olgu selleks korrektsed juhendid seadmetele, koolitusmaterjalid õppijale või koolitajale, ikka saame abiks olla.
Email again: