Tõenäoliselt on Teil antud lehte vaadates kohe esimene küsimus:"Mille poolest siis nende koolitused erinevad?" Küsimus on täiesti õigustatud ning pakkujaid on palju. Kuna oleme töötanud aastaid juhtivatel kohtadel inimestega, siis on meil tekkinud oma vaatenurk juhtimisele. Enamus koolitusi keskendub protsesside juhtimisele. Samas iga protsessi õnnestumise või läbikukkumise taga on suuresti inimesed. Seetõttu keskendume oma koolitustel ennekõike inimeste juhtimise põhitõdedele ja nende rakendamisele. Inimeste juhtimine ei ole personalijuhtimine. Meie koolitusi iseloomustavad järgmised märksõnad:
  • juht kui võimaluste looja mitte kuri kubjas
  • delegeerimine ei vabasta vastutusest
  • ebaedu õppetunnid ja nende tagasisidestamine
  • hoolimine
  • ebaõnnestumise vältimisel on juhil märkimisväärne roll
  • juhendamine versus käsutamine
Lisaks kõigele muule pakume koolitust aktiivse tegevuse raames, kus teemad käiakse läbi mängulises keskkonnas ja pärast võetakse tulemused kokku. Tänu sellele on võimalus probleemidele leida põhjused juba värskelt saadud kogemuse kaudu. 
Inimeste juhtimises on peamine küsimus:"Kes keda vajab?" Kui mõnes struktuuriüksuses võtta ära juht, kas siis jääb töö seisma. Tihti leitakse keegi asemele või võtab selle rolli keegi kollektiivis ajutiselt üle. Kui aga lahkub terve osakond ja järgi jääb ainult juht, kas siis osakond toimib? Kui palju kulub aega ja ressurssi uute töötajate värbamine ning koolitamine? Seega on palju odavam hoida ja toetada olemasolevaid häid töötajaid. Kuidas seda teha, sellest me ka oma koolitustel räägime.
Email again: