Kriisijuhtimise lauaharjutus

Milleks on oluline teostada kriisijuhtimise lauaharjutust?

Enamasti tehakse kriisijuhtimisplaan valmis ja seda vaadatakse kui ühte dokumenti, kuhu on pealtnäha kogutud kokku kogu vajalik informatsioon. Kui nüüd võtta see dokument kätte ja hakata tema järgi tegutsema, siis tekivad enamasti probleemid. Plaani struktuur lähtub ennekõike tavadokumendi struktuurist. Kriisijuhtimise plaan peab olema aga ülesehitatud kriisi lahendamise protseduuri järjekorras. Ehk konkreetse tegevuse sisu peab olema loogilises järjekorras. Kriisi korral ei ole aega lehitseda plaani edasi-tagasi. Lauaharjutus ongi selleks parim lahendus. Etteantud stsenaariumi raames mängitakse läbi kriisijuhtimise plaan ja tuvastatakse parendusvajadused. Mõne tunniga on võimalik saavutada juba märkimisväärne edu ja plaan on järgmiseks korraks juba suureks abimeheks.

Kasutusrent

Miks valida oma kriisijuhtimise lauaharjutus meilt?

KOGEMUS

Meil on 20+ aastat kogemust riigikaitse ja sisejulgeoleku valdkonnas, mis hõlmab ka erinevaid kriisiharjutuste ettevalmistamist ja läbiviimist. Oleme korraldanud ja osalenud erinevatel riiklikel ja rahvusvahelistel kriisiõppustel. 

PAINDLIKKUS

Ükski lauaharjutus pole sarnane eelmisega või kellegi teisega. Lauaharjutust ettevalmistades ja läbi viies arvestame Sinu tegevusvaldkonna ja organisatsiooni spetsiifikaga. Me vaatame üle sinu senise plaani ning toetame selle praktilist testimist sinu spetsiifikast lähtuvalt.

KONFIDENTSIAALSUS

Me hindame pikaajalist koostööd oma klientidega, et saaksime pakkuda sulle meelerahu ja parimat teenust. Seetõttu on meie esmane reegel hoida kliendilt saadud informatsiooni konfidentsiaalsena. Me ei jaga sinult saadud informatsooni kolmandale osapoolele.

Kuidas me töötame?

1. Samm: Teeme tutvust

Kui sa võtad meiega ühendust, siis esmalt lepime kokku esimese tasuta 30 minutilise virtuaalkohtumise. Selle kägus selgitame välja Sinu olukorra ja ootused meile. Lisaks räägime läbi, millisena näed meie koostööd või panust. 

2. Samm: Pakkumine

Teise sammuna koostame sulle tööde teostamise pakkumise arvestades esimese kohtumise kokkulepetest. Pakkumuses on selgelt kirjas, mida ja millises mahus tehakse. Sa saad rahulikult pakkumist vaadata ja otsustada.

3. Samm: Esmane stsenaarium

Kui sulle pakkumine sobib, siis teostame sinu senise kriisijuhtimisplaani esmase analüüsi ja pakume välja lauaharjutuseks paar võimalikku stsenaariumit. Need stsenaariumid aitavad testida sinu kriisijuhtimise protseduuri efektiivsust ja ajakohasust.

4. Samm: Lauaharjutuse ettevalmistus

Saad ise valida võimaliku stsenaariumi ning siis alustame lauaharjutuse ettevalmistamist koostöös sinu organisatsiooni esindajatega. Meile on oluline, et kogu harjutus lähtuks sinu organisatsiooni protsessidest ja tavadest.

5. Samm: Lauaharjutus

Üldiselt kestab lauaharjutus 2 tundi, millele eelneb sissejuhatus ja tegevuspõhimõtete tutvustus. Sellele jägneb stsenaariumi läbimängimine ja lõpuks esmane tagasiside vahetute emotsioonide pealt.

6. Samm: Lauaharjutuse analüüs

Peale lauaharjutust teeme kokkuvõtte, milles arvestame ka sinu osalenud töötajate tagasisidet. Analüüs pöörab tähelepanu nii positiivsetele asjadele kui ka annab parendussoovitusi. Oluline, et sinu kriisijuhtimise plaan oleks toimiv.

Kriisijuhtimise lauaharjutusel arvestame sinu organisatsiooni spetsiifikat: suurus, juhtimisorganisatsioon, tegevusvaldkond, asukohad. Loomulikult on oluline teada, kas sa oled oma kriisijuhtimisplaani ka varem testinud. Seetõttu on iga harjutus unikaalne ning lähtub ennekõike sinu tänasest olukorrast ja eesmärkidest.

Kriisijuhtimise lauaharjutuse läbiviimise eelised

Mis juhtub, kui sa pole oma kriisijuhtimise plaani testinud?

Kui organisatsioon ei ole oma  kriisijuhtimise plaani testinud, siis võib kriisiga toimetulek muutuda suureks kahjudega kannatusterajaks. Kontoris laua taga plaani koostades lähtutakse ennekõike sellest, et kogu informatsioon oleks plaanis olemas. Siinkohal ei arvestata ühe olulise teguriga – AEG. Nimelt saab kriisist jagusaamisel määravaks, kuivõrd kiiresti on võimalik olukord kontrolli alla saada. Kui kriisijuhtimise plaan on keeruline ja kogu informatsioon on laiali, siis see kulutab aega ning mitmed olulised asjad võivad jääda tegemata ja tähendada täiendavaid kahjusid. Kriisijuhtimise plaan peab olema justkui eksami spikker, kus näpuga saab järge ajada ja keskenduda olulistele asjadele. See on oluline, kuna kriis tähendab ka emotsionaalset survet ja siis on hea, kui on millest rahulikult lähtuda.

Tihe koostöö kliendiga

Lauaharjutust ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel teeme sinu meeskonnaga tihedat koostööd, sest kriisijuhtimise plaan peab ju aitama sul sinu organisatsiooni eripära arvestades tegutseda. Sinu töötajad teadav suurpäraselt, kuidas asjad toimivad ning kus võivad tekkida probleemid. Meie ülesanne on suuresti esitada õigeid küsimusi ning leida kriitilise nõrkusi või kitsaskohti. Me aitame tuvastada seni teadmata või tuvastamata probleemid. 

Kohandatud stsenaariumid

Me loome iga kord unikaalse stsenaariumi just kliendi organisatsiooni eripära, tegevusvaldkonda ja üldist keskkonda arvestades. Me vaatame ka suuremat pilti, mis toimub kriisi korral sinu organisatsiooni ümber – kliendid, partnerid, tarnijad jne. Seetõttu on ka tulemused just sulle sobivad ja vajalikud. Prioriteediks on arvestada sinu ärieesmärke ja kujundada kriisijuhtimise plaan nii, et see aitab neid saavutada.

Proaktiivne lähenemine

Meie teenus rõhutab proaktiivset kriisijuhtimist, mistõttu lauaharjutus toob välja ka võimalikud haavatused. Nii saad lisaks oma kriisijuhtimise plaani testimisele tuvastada võimalikud haavatavused ja potentsiaalsed ohud. Nii saad lisaks toimivale plaanile ka ülevaate, mida teha kriisi ennetuseks.

Koolitus

Lauaharjutuse raames jagame ka praktilisi näpunäiteid ja anname töövahendeid, kuidas efektiivsemalt tulla toime kriisijuhtimisega. Lauaharjutuse käigus kontrollime protsessi ning vajadusel sekkume, tuues välja kriitilised teemad, millega tuleb arvestada.

Aitame sul sinu kriisijuhtimise plaani ära testida ning anda tagasisidet, millele kindlasti tähelepanu pöörata.

Kui äririskid on ennustatavad keskkonnas olevate märkide alusel, siis KRIIS EI HÜÜA TULLES!

Näidispakett*

  • Olemasoleva kriisijuhtimise plaani ülevaatamine (plaan kuni 20 lehekülge) ja stsenaariumite ettepanekute koostamine
  • Lauaharjutuse ettevalmistamine
  • 4tunnise lauaharjutuse läbiviimine, mis sisaldab ka instruktaaži ja esmast kokkuvõtet
  • Lauaharjutuse kokkuvõte ja lõpuseminar

Hind alates 1900,00 € + km

* Pakett sisaldab ainult ühe grupiga harjutust kuni 12 inimest.
Shopping Cart