Kriisijuhtimisplaani koostamine

Milleks on oluline omada kriisijuhtimisplaani?

organisatsioon vastuvõtlik mitmesugustele kahjulikele tagajärgedele. Kui kriis tabab ootamatult, ilma plaanita, võib sinu meeskond leida end ettevalmistamata ja ülekoormatud. Võib tekkida kaos, mille tagajärjeks on segadus ja paanika. Ilma selge tegevuskavata võivad kriitilised otsused viibida või neid tehakse kiirustades, mis võib viia kahjulike tulemusteni.

Milleks on oluline omada selget ja lihtsat kriisijuhtimisplaani?

Selge ja lihtne kriisijuhtimisplaan aitab keskenduda kriisi juhtimisele ning sisaldab kõiki juhiseid ja tegevuste loetelusid, et võimalikult efektiivselt ja minimaalsete kuludega tulla toime kriisiga.

Kriisijuhtimisplaani koostamine

Miks valida oma kriisijuhtimisplaani koostamine meilt?

KOGEMUS

Meil on 20+ aastat kogemust riigikaitse ja sisejulgeoleku valdkonnas, mis hõlmab ka erinevate kriisijuhtimisplaanide koostamist. Oleme korraldanud ja osalenud erinevatel riiklikel ja rahvusvahelistel kriisiõppustel, kuhu on olnud kaasatud riigiasutused ja eraettevõtted.

PAINDLIKKUS

Me kuulame ära sinu soovid, kaardistame sinu vajadused ja lähtume valdkonna parimast praktikast. Vastavalt sellele lepime kokku koostöö vormi ja mahu. Me võime anda konkreetseid soovitusi oma kriisijuhtimisplaani koostamiseks  või koostame selle sinuga koostöös isa. 

KONFIDENTSIAALSUS

Me hindame pikaajalist koostööd oma klientidega, et saaksime pakkuda sulle meelerahu ja parimat teenust. Seetõttu on meie esmane reegel hoida kliendilt saadud informatsiooni konfidentsiaalsena. Me ei jaga sinult saadud informatsooni kolmandale osapoolele.

Kuidas me töötame?

Ära jäta oma organisatsiooni haavatavaks kaose ja ebakindluse ees, mida kriis võib kaasa tuua. Investeeri tugevasse kriisijuhtimisplaani ja konsulteeri ekspertidega, et olla valmis igaks juhuks.

Millest koosneb üks edukas kriisiplaan

Kriisiplaan ei pea olema mahukas ja sisaldama palju teksti. Ta peab täitma oma funktsiooni.

1. Riskianalüüs

Ülevaade kõige tõenäolisematest ja kõige ohtlikematest riskidest ja nende mõjust

2. Algatamise reeglid

Kriisi kiireimaks lahendamiseks on vaja selgeid reegleid kriisijuhtimise käivitamiseks.

3. Juhtimisahel

Selge juhtimismudel tagab informatsiooni kiire ja selge jagamise, mis aitab kiiremini ka kriisi lahendada.

4. Juhtimiskeskus

Kriisijuhtimise edukuse tagab toimiv ning kättesaadav juhtimiskeskus koordineerib tegevusi. 

5. Tegevusplaan

Esmane tegevusplaan kindla riski realiseerumisel aitab ennetada kriisi levikut ja mõju, vähendades kahjusid.

6. Sise-kommunikatsioon

Selge kriisimeeskonna kommunikatsiooniplaan ja reeglid tagavad adekvaatse ülevaate olukorrast ja tegevuse.

7. Välis-kommunikatsioon

Kriisilahendamise edukuse üheks näiteks on ka suhtlemine meedia ja avalikkusega.

8. Ressursid

Kriisijuhtimisel on oluline omada ülevaadet vajalikest ja olemasolevatest ressurssidest- informatsioon, seadmed, partnerid, tarnijad

9. Koolitus

Erinevad kriisiharjutused ja õppused aitavad paremini valmistada ette inimesi, aga hinnata ka kriisijuhtimisplaani edukust.

10. Uuendamine

Selge kriisijuhtimisplaani uuendamise protsess aitab kiiresti ja edukalt kaasajastada plaani ja viia see vastavusse vajadusega.

Kliendid on küsinud

Kui palju kulub aega kriisijuhtimiplaani koostamiseks?

Puhas tööaeg on alates 80 tunnist ja seda väikeste asutuste ja omavalitsuste puhul. Sellele ajale lisanduvad veel erinevad kooskõlastused ja koordineerimised. Seetõttu võib plaani reaalne valmimine võtta aega vähemalt 3 kuud. 

Kui palju maksab kriisijuhtimiplaani koostamine?

See sõltub organisatsiooni spetsiifikast ja suurusest. Lihtsam väiksema asutuse kriisijuhtimisplaani koostamine võib maksta alates 2500 € + km.  Kõik sõltub, mida plaani koostamisel ise tehakse ja millist osa ostetakse sisse.

Kas pakute ka täiendavaid teenuseid?

Vastavalt vajadusele pakume ka kriisijuhtimisharjutuste läbiviimist, kriisijuhtimisplaanide uuendamist. Sõltuvalt võimalusele saame toetada ka nõustajatena reaalse kriisi juhtimisel.

Kui äririskid on ennustatavad keskkonnas olevate märkide alusel, siis KRIIS EI HÜÜA TULLES!
Kriisijuhtimisplaani koostamine on pikk protsess ja sellega kriisi ajal alustamine ei ole mõistlik. Kui tahad olla valmis kriisiks, siis võta ühendust ja räägime sellest.
Shopping Cart